Project Wisdom Logo

Index

Series 1 Elementary Level


This index is exclusive to Series 1 Elementary Level of the Project Wisdom Library of Daily Broadcast Messages. The links will take you directly to the broadcast message that either 1) mentions that individual, or 2) quotes this individual.

Index - A thru K
Aaron, Hank pg.167
Aesop pg.33, pg.58,  pg.91,  pg.107
Anderson, Marian pg.50
Angelou, Maya pg.137, Special 20
Aristotle pg.10
Ball, Lucille pg.141
Barrett, Colleen C. pg.59
Beecher, Henry Ward pg.165
Belle, Beauty and the Beast pg.108
Big Bird pg.153
Bourke-White, Margaret pg.39
Braille, Louis pg.106
Brandeis, Louis pg.21
Bryan, William Jennings pg.5
Buck, Pearl S. pg.25
Bush, Barbara pg.163
Bush, George pg.130
Cadoria, Sherian pg.92
Carlyle, Thomas. pg.77
Carter, Jimmy pg.111,  pg.143
Casals, Pablo pg.66,  pg.158
Cervantes, Miguel de pg.86
Clark, Former Canadian Prime Minister Joe
   Special 3
Clinton, Bill pg.93,  pg.137
Cookie Monster pg.153
Confucius pg.10,  pg.32,  pg.51,
   pg.131, Special 1, Special 19
Curie, Marie pg.64
Dalai Lama pg.162
DeSaint-Exupery, Antoine pg.125
Douglas, Helen Gahagan pg.41
Douglass, Frederick pg.97
Dr. Seuss pg.4
Edelman, Marian Wright pg.28
Edison, Thomas pg.21
Einstein, Albert pg.38,  pg.55,  pg.103
Ellison, Ralph pg.157
Emerson, Ralph Waldo pg.48, pg.57,
   pg.73
Epictetus pg.43
Escalante, Carmen pg.100
Euripides pg.144
Fish, Leslie pg.19
Frank, Anne pg.3, pg.35, pg.160
Franklin, Benjamin pg.43
Fulghum, Robert pg.109
Gandhi, Mohandas pg.20, pg.136
Gautama Buddha pg.10
Gibran, Kahlil pg.29,  pg.91
Goethe, Johann Wolfgang von pg.48
Hawking, Stephen pg.103
Hensen, Matthew Special 11
Henson, Jim pg.153
Hercules pg.15,  pg.101
Hesiod pg.79
Highet, Gilbert pg.140
Horatio, Alger pg.159
Hubbard, Elbert Special 31
Jackson, Andrew pg.128
James, William pg.61
Janssen, Zacharias pg.56
Jesus of Nazareth pg.10, pg.79,  
  Special 16
Jiminy Cricket pg.61  
John Paul II pg.75
Johnson, Samuel pg.115,  Special 9
Jordan, Barbara pg.166
Juarez, Benito Special 14
Judd, Naomi pg.101
Kennedy, John F. pg.42,  pg.52,  pg.71
King, Dr. Martin Luther pg.7, pg.20,
   pg.32, pg.70, Special 21
Index - L thru Z
Landers, Ann pg.2
Lao-tzu pg.11
La Rochefoucauld, Francois pg.155
Lichtenberg, G.C. pg.26
Lopez, Nancy pg.37
Martinez, Vilma pg.85
Mascaro, Juan pg.69
Mohammed pg.10,  pg.168,  Special 4
Montague, Ashley pg.135
More, Hannah pg.127
Mother Teresa pg.55, pg.84  pg.108
Nogales, Luis pg.121
Ochoa, Ellen pg.87
Olmos, Edward James pg.94
Parks, Rosa pg.73
Perry, Carrie Saxon pg.6
Peter Pan pg.47
Plato pg.16
Poe, Edgar Allen Special 6
Price, Leontyne pg.50
Proverbs:
African pg.53,  pg.68,  pg.118,  pg.147
American pg.30,  pg.98,  pg.108,
    pg.133,  pg.148,  pg.169
Anonymous/Unknown pg.17,  pg.24,
   pg.44,  pg.49,  pg.67,  pg.74,  pg.76,
    pg.83,  pg.114,  pg.119,
    pg.129, pg.164, Special 12, Special 18,
   Special 26
Arabian pg.149
Bulgarian Special 28
Chinese pg.7,  pg.74
Danish pg.112
English pg.63,  pg.65,  pg.123
German pg.78,  pg.116,  pg.117, pg.120
Hawaiian pg.138
Hebrew pg.15
Irish pg.34
Japanese pg.6,  pg.115
Mexican pg.12,  pg.27,  pg.132
Scottish pg.58
Vietnamese pg.102
Yugoslavian pg.42,  pg.126
Zen pg.45
Pythagoras pg.126
Ramirez, Blandina Cardenas pg.111
Reagan, Ronald pg.82
Redgrave, Lynn pg.81
Rogers, Fred (Mister) pg.122
Rooney, Mickey pg.94
Roosevelt, Eleanor pg.14
Roosevelt, Franklin D. pg.14
Santa Claus Special 11
Saroyan, William pg.17
Seneca, Lucius Annaeus pg.13, pg.124
Sheen, Fulton pg.151
Sophocles pg.70,  pg.145,  pg.159
Spielberg, Steven pg.152
St. Francis of Assisi Special 13
Stevenson, Robert Louis Special 12
Syrus, Publilius pg.150,  Special 2
Truman, Harry pg.36
Tubman, Harriet pg.62
Tyson, Cicely pg.139
Van Buren, Abigail pg.161
Washington, Booker T. pg.23,  pg.80,
   pg.146
Wesley, John pg.88
White , former U.S. Senator, Hugh pg.105
Whitman, Walt pg.154
Wilson, Woodrow pg.72
Winfrey, Oprah pg.8, pg.46
spacer spacer